Nieuwe vrijwilliger voor het brievenproject

Het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge werkt aan een online editie van Gezelles brieven. In een volgende deelproject komen alle vrouwelijke correspondenten van Gezelle aan bod. Julien Vermeulen zal zich toespitsen op de correspondentie met Kortrijkse kloosterzusters en de Kortrijkse dames.

Julien

Julien Vermeulen deed studies germanistiek (KUL) en afrikanistiek (UG) en behaalde zijn doctoraat Nederlandstalige Congoliteratuur (UG, 1986). Hij was docent aan de Hogeschool VIVES Kortrijk en Université de Lille III. Hij publiceert regelmatig over Gezelle en zijn recentste werken zijn: Guido Gezelle, een vakman in de Kortrijkse binnenstad (2015) en Gezelle in context: taal, macht en identiteit (2021). Voor het brievenproject van de vrouwen zal hij zich toespitsen op de Kortrijkse kloosterzusters en de Kortrijkse dames.

>> meer info over het boek "Gezelle in context: taal, macht en identiteit" van Julien Vermeulen

“Gezelle schreef brieven en postkaarten zoals wij sms'jes of tweets versturen: tientallen per dag en over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zijn dynamische aanpak leidde niet altijd tot hoffelijke epistels in schoonschrift. Maar hij kende zijn lezers: bij de ene kon een kwinkslag, bij de andere moest er een tikje vleierij bij. Binnen het old boys' network hanteerde hij graag zijn vertrouwd dialect, maar voor heren en dames schakelde hij vlot een register hoger: een andere taal, een andere stijl, een ander vocabularium.”
Julien Vermeulen

Maak kennis met alle vrijwilligers en het team achter het brievenproject.

Gezelles brieven: vrijwilligers en team brievenproject

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.