Gezelle Extra Muros

Dit project brengt Gezelliana in privébezit en andere instellingen in kaart.

GGA 8983 F

Instellingen en privébezit

Het project “Gezelle Extra Muros” wil de verspreide collecties in kaart brengen en digitaal ter beschikking stellen. De Gezelledatabank zal zo een volledig overzicht bieden van alle gekende Gezellebronnen en de moeilijk toegankelijke stukken digitaal aanbieden. Het gaat om collecties van andere instellingen maar ook over Gezelliana in privébezit. De medewerkers komen ter plaatse digitaliseren. Door de onderlinge verbanden in de databank worden de waarde en de betekenis van de documenten duidelijk. Bovendien kunnen ze dan bekeken en bestudeerd worden zonder zorgen voor de eigenaar. Het project ging van start in 2015 en is nog steeds lopend.

GGA A Lprive Buigenofbersten 001r Handschrift van Buigen of bersten uit privé-bezit, nu ter beschikking

Gezelliana in je bezit ?

Heb je als particulier Gezelliana in je bezit? Laat het door de medewerkers van het Guido Gezellearchief beschrijven, digitaliseren en in de databank opnemen. (meer info: els.depuydt@brugge.be)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.