GG1755 gecomprimeerd donker

Verzameling Maurits De Jonghe

Eind 2012 verwierf de bibliotheek de Gezelliana van de Bruggeling Maurits De Jonghe, dankzij het zorgzame voornemen van zijn beide dochters om een deel van zijn boekenpatrimonium een blijvende publieke bestemming te geven in het Guido Gezellearchief.

Guido Gezelle
Lees meer
Vlaamse dichtoefeningen De Jonge 1 Vlaemsche dichtoefeningen in marokijnen band
Aanwinsten 2012

Bijzondere boeken

De verzameling van Maurits De Jonghe is niet alleen van belang door het Brugse karakter ervan, maar evenzeer door de grote variatie aan materiaal. Onvermoeibaar speurde De Jonghe naar drukken van Gezelle, vaak bibliofiel, met veel grafisch werk van zijn vriend Renaat Bosschaert. De Gezelle-edities lopen van eerste drukken tot de latere Veenuitgaven en zijn piekfijn bewaard. Blikvanger is een eerste editie van de Vlaemsche Dichtoefeningen (1858) in een fraaie marokijnen band met een opdracht van Guido Gezelle aan een zuster van het Brugse Sint-Janshospitaal.

Guido Gezelle
Aanw 020 001r Hanschrift van Zij was oprecht als edelsteen,
Aanwinsten 2012

Originele handschriften

Onder de aanwinsten bevinden zich een aantal unieke originele stukken zoals het gelegenheidsgedicht Zij was oprecht als een edelsteen in Gezelles handschrift en Mijn schamel, schamel kind, gekleefd in de luxe-editie Verzen. Interessant zijn een reeks brieven door Guido Gezelle zelf geschreven, waaronder vier aan zijn broer Jozef. Ook het ontwerp dat de Brugse architect Jozef Coucke in potlood maakte voor de engel van het praalgraf van Guido Gezelle is zeer bijzonder.

GGAC81
Aanwinsten 2012

Vertalingen

Gezellevertalingen komen ook ruimschoots aan bod met o.a. een bundeltje Servo-Kroatische vertalingen van Nederlandse schrijvers, waaronder Gezelle. Ten slotte treffen we er heel wat recenter studiemateriaal aan, waaronder een documentair archief met affiches, krantenknipsels, muziekopnames en folders van (Brugse) Gezelleactiviteiten.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.