GGA9293 F

Het praalgraf van Guido Gezelle

Eén van de mooiste en opvallendste graven op het Brugse kerkhof is dat van Guido Gezelle. De inhuldiging vond plaats op 23 april 1906, nadat Gezelles stoffelijk overschot reeds enkele maanden eerder overgebracht was.

Guido Gezelle
Lees meer
Guido Gezelle
FO C 1819 Familie Coucke met personeel (Stadsarchief Brugge)
Joseph Coucke

Het sobere arduinen herdenkingsteken in neogotische stijl werd ontworpen door Gezelles vriend baron Jean-Baptiste-Emmanuel de Béthune in opdracht van het Davidsfonds. De uitvoering berustte bij Joseph Coucke, zoon van de bekende Brugse glazenier en keramiekschilder Samuel Coucke, die een atelier had in de Korte Vuldersstraat 16.

GGA9293 F
Symbolen

Centraal staat een reusachtig bronzen kruis met bloeiende lelies aan hoofd en armen, een middeleeuws christelijk symbool voor Drieëenheid, zuiverheid en opstanding. Onderaan het kruis vindt men de verzen uit Kleengedichtjes, 'Met kruis in de top'. Op de uiteinden staan de afbeeldingen van Maria, Sint-Guido en Sint-Luitgaarde. In het midden van het kruis symboliseerde Béthune Gezelles priesterschap door de afbeelding van een kelk. De rozenkroon die de kelk omringt, verwijst naar Gezelles dichterlijke begaafdheid.

Guido Gezelle
GG1755 gecomprimeerd
Engelen

Blikvangers op het grafmonument zijn de twee grote koperen engelen met respectievelijk een citer (de dichter) en een pen om notities te maken in een boek (de taalgeleerde). Het Gezellearchief bewaart het mooie uitvoeringsplan van de engel met de citer uit de verzameling van Bruggeling Maurits De Jonghe. Architect Joseph Coucke maakte de grote potloodtekening van de engel op 24 juni 1904. Aan de rand van de tekening schreef hij instructies voor de concrete realisatie van het beeld.

GGA9518 F Guido Gezelle

De drie beelden rusten op een voetstuk dat als een lijkbaar is opgevat. De lijkbaar is naar middeleeuwse model gemaakt van stenen kisten voor doden uit de hogere stand. De graftombe is eenvoudig versierd met een eikenrank die staat voor Gezelles liefde voor de natuur en bomen maar ook voor sterkte en kracht. Op de zijkant van het monument vinden we de titels van de dichtbundels en tijdschriften van Gezelle. De verzen op de achterkant zijn afkomstig uit Kerkhofblommen. Op de vier hoeken zien we de schilden van West-Vlaanderen en de drie Gezellesteden Brugge, Roeselare en Kortrijk. Rond het graf werden vele bloemen gezaaid die verwijzen naar Gezelles liefde voor de natuur.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.