Reyse naer Roome

Bekijk een uniek handschrift uit Gezelles bibliotheek over een Brugse pelgrim op weg naar Rome.

B OB GGB974 317ropen

Brugse timmermansknaap

Reyse naer Roome is een handgeschreven verslag van de reis naar Rome van de Brugse timmermansknaap Josephus Verplancke, begonnen op 15 april 1738. Het is prachtig versierd met lavistekeningen die de etappes van de reis en opmerkelijke gebouwen illustreren. Verplancke vertrok onder het voorwendsel van een beroepsopleiding richting Doornik of Rijsel, maar reisde door naar Rome. In het middenluik van zijn uitgebreide verhaal (‘den stilstaenden pelgrim’) beschrijft hij Rome: de kerken en andere gebouwen, de oudheden, de heilige relieken. Het verslag is opgevat als informatiebron voor andere pelgrims. Toch is het nooit uitgegeven. De moeizame stijl doet vermoeden dat de ambachtsman hier zelf aan het werk is. Gezelle heeft het werk actief gebruikt. In het achttiende-eeuwse handschrift onderstreepte hij heel wat passages. Hij integreerde fragmenten uit het verslag in zijn taalkundig tijdschrift Loquela van 1888.

Reyse naer Roome [...] weten den vertreckende pelgrim, den stilstaenden pelgrim ende den wederkerenden pelgrim, Josephus Jacobus Verplancke, 1738. Handgeschreven verslag van pelgrimstocht naar Rome.

Reyse naar Roome

  • B OB GGB974 001r
  • B OB GGB974 012r
  • B OB GGB974 000voorwerk5r
  • B OB GGB974 257r
  • B OB GGB974 301r
  • B OB GGB974 317ropen

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.