Gezelle actueel

Binnen dit project ligt de nadruk op actualisering. De leerlingen ontdekken Gezelle en zijn gedichten via digitale onderwijsmethodes, hoekenwerk en een creatieve verwerking.

KU Leuven
Jolien Huybens en Lotte Meulemans
Begeleiding:
Gino Bombeke, lerarenopleider aan de Educatieve Master Talen

Op een actuele manier ontdekken leerlingen wie Guido Gezelle was. Ze analyseren Gezelles gedichten naar vorm en inhoud en gaan vervolgens ook creatief aan de slag. De lessen zijn geschikt voor de derde graad aso en tso.

Padlet2

Informatie verzamelen en hoekenwerk

Tijdens het eerste lesuur verzamelen de leerlingen informatie over Guido Gezelle in een Padlet, een digitaal prikbord. Gezelle.be dient als inspiratiebron. Vervolgens werken ze zelfstandig in groepjes aan opdrachten rond de thematiek en stijl in een aantal gedichten van Gezelle. Dat gebeurt in de vorm van hoekenwerk. Op het einde van het eerste lesuur wordt het hoekenwerk klassikaal overlopen. Zo krijgen de leerlingen feedback op hun werk en wordt er ook een duidelijk overzicht van de activiteiten gegeven

Gezelle actueel covers

Schrijven, coverontwerp of poster

Het tweede lesuur draait om creativiteit. De leerlingen hebben de keuze: creatief schrijven, een coveromslag ontwerpen of een poster maken (via Canva) bij een gedicht van Gezelle. Ze moeten de link met het gedicht kunnen verwoorden en hun keuzes kunnen beargumenteren. Ze bespreken in kleine groepjes hun creatieve opdrachten. Ze presenteren hun eigen opdracht en luisteren ook naar de uitleg van de anderen. Zo leren ze met elkaar in gesprek te gaan over gedichten, interpretaties en leeservaringen.

Lessenpakket


Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.