Walter Skeat

Londen 21.11.1835 - Cambridge 06.10.1912

Walter Skeat genoot onderwijs op King's College School (Wimbledon), Highgate School, en Christ's College. Hij studeerde theologie en wiskunde te Cambridge. In 1860 huwde hij met Bertha Clara en werd hij hulppredikant. In 1864 doceerde hij wiskunde te Cambridge. Hij begon Angelsaksisch en Gotisch te studeren en werd hoogleraar in Angelsaksische talen te Cambridge van 1878 tot 1912. Hij gaf veertien jaar lang werken uit voor de ,,Early English Text Society". In 1873 stichtte hij de English Dialect Society" en bleef er voorzitter van tot 1896. Deze vereniging steunde o.a. de English Dialect Dictionary. Hij hielp mee aan de oprichting van de ,,Chaucer Society" en de ,,New Shakespeare Society". Hij werd de eerste voorzitter van de ,,Simplified Spelling Society". Zijn bekendste werk was zijn Etymological Dictionary (1879-1882). Hij werd lid van de „British Academy" en werd onderscheiden met verschillende eredoctoraten.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.