GGA9125 F 01

Thema's

Jerome Noterdaeme

Lo 03.07.1862 - Sint-Andries, Brugge 01.01.1933

Noterdaeme studeerde aan het bisschoppelijk college te Veurne. Hij promoveerde als doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verhuisde naar Brugge en woonde langs de Langerei. Hij werd ambtenaar (en directeur) bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Als auteur publiceerde hij juridische werken, proza en gedichten waaronder heel wat gelegenheidsgedichten die vaak op muziek werden gezet. Hij publiceerde ook artikels in het tijdschrift Biekorf. Hij was bijzonder actief in het Davidsfonds zowel lokaal als bovenlokaal. In 1924 was hij medestichter van de vereniging die de oprichting van het Gezellemuseum organiseerde.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.