Jemima Stroud

Brentford, 1812 - ?

Jemima Hazeland behoorde tot de Engelse kolonie te Brugge. Ze trouwde vrij jong met de oudere alcoholicus Matthew Hazeland. Hij stierf vier jaar later. Ze hertrouwde met haar schoonbroer, de brouwer Abraham Hazeland. Omdat dit niet kon volgens de Engelse wet, bleef dit feit haar kwellen. Het maakt haar zo nerveus dat ze het huwelijk wou laten ontbinden. Haar man liet haar door een aantal dokters krankzinnig verklaren, zodat ze voor drie maanden opgenomen werd in een gesticht bij Bristol. Drie jaar later stierf hij aan een hartziekte. Rond 1850 was ze alleen verantwoordelijk voor de brouwerij en een huishouden met 6 kinderen uit het tweede huwelijk.
Rond 1854 bekeerde ze zich tot het katholicisme. Ze werd opnieuw ziek en de voogden van de familie lieten haar opnieuw opnemen voor twee weken. Even overwoog ze een derde huwelijk met Thomas Jacobs, die voor haar de brouwerij beheerde. Uiteindelijk verbrak ze de verloving vanwege zijn protestants geloof. Rond 1860-1861 verbleef ze met haar kinderen in Brugge. Ze woonde eerst op de Grote Markt 63 en op kamers in de Sint-Jacobsstraat nr. 3. Later verhuisde ze naar een verblijf in Spermalie.
Aangespoord door de Engelse bisschop Thomas Grant nam ze kort na haar aankomst te Brugge contact op met Gezelle. Hij zou haar biechtvader worden. Met zo’n 40-tal brieven vormt de briefwisseling met Jemima Hazeland en haar kinderen een van de grotere in het Gezellearchief. Ze schrijft vooral over haar jongere kinderen Samuel, Richard, Edward en Alfred. Jemima is een onrustige ziel die omwille van haar eigen gezondheid regelmatig andere oorden opzoekt en in kloosters verblijft. In juni 1861 woont ze in Namen. In juli 1861 is ze in Wiesbaden om te kuren en in september –oktober is ze in een klooster in Boulogne-sur-Mer. Eind 1861 is ze terug in Namen. Midden 1862-1863 is ze in Parijs en de winter van 1862-1863 is ze opnieuw in Namen.
Uiteindelijk keert ze terug naar Engeland waar ze rond 10 februari 1864 in Clifton (toch) trouwt met Mr. Jacobs. Kort daarna wordt het contact met Gezelle verbroken.
GGA 7252 01r Brief van Jemima Stroud aan Gezelle Brugge
FOA2567 Instituut Spermalie te Brugge waar Jemima Hazeland even verbleef

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Jemima Stroud
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.