GGA 9331 F

Thema's

Georges Beyaert

Kortrijk 21.05.1856 - Kortrijk 14.12.1904

Georges Vincent Eugène Louis Beyaert was de enige zoon van Eugène Beyaert en Hortense Deljoutte. Bij het overlijden van zijn vader in 1879 nam de 23-jarige Georges de goed draaiende drukkerij en boekhandel in het centrum van Kortrijk over. Hij drukte meestal onder de oorspronkelijke firmanaam. Hij was vooral bekend als drukker-uitgever van katholieke kranten en bladen zoals de "Courrier de Courtrai et de l’Arrondissement" (1876-1882), de "Gazette van Kortrijk" (1876-1914) en het" Gildeblad der Ambachten, Neringen en Nijverheden van Kortrijk" (1891-1907). Hij drukte ook verschillende werken en gedichten van Guido Gezelle en Pieter Theodoor Stevens, die trouwens beiden talrijke artikels leverden voor de "Gazette van Kortrijk". Zo was hij verantwoordelijk voor de uitgave van Gezelles tijdschrift "Loquela", de Davidsfondsuitgaven van "Hiawatha" (1886) en Gezelles vertaling van de "Goddelijke Beschouwingen" (1897) van bisschop Waffelaert. Ook de tweede uitgave van De Bo’s "Westvlaamsch Idioticon" kwam bij hem van de pers. Naast zijn drukke beroepsbezigheden was Georges Beyaert in 1878 ook nog stadsbibliothecaris van Kortrijk geworden en in 1881 boekbewaarder van de plaatselijke Davidsfondsafdeling. In 1888 trad hij in het huwelijk met Marie Vanlerberghe en hij kreeg met haar zeven kinderen. Rond de eeuwwisseling maakte hij deel uit van een commissie die ijverde voor de oprichting van een gedenkteken voor Guido Gezelle te Kortrijk. Hij overleed na een kortstondige ziekte op 48-jarige leeftijd. Zijn weduwe zette de onderneming voort.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.