Emiel Minne

Tielt 02.07.1827 - Brugge 19.08.1879

In 1848 werd Emiel Minne, zoon van Constantinus-Joannes Minne, winkelier, en Anna-Catharina Ameye, leraar aan het college van Tielt en op 07.09.1850 leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij ontving zijn priesterwijding op 20.09.1851 te Brugge. Hij was principaal van het Sint-Lodewijkscollege van 15.08.1854 tot 11.09.1878. Vervolgens werd hij erekanunnik van de Brugse kathedraal (26.02.1866) en pastoor van het begijnhof te Brugge (11.09.1878).
SL784 318
“Eerweerde Gods gezonden man, Geen een van ons die 't laten kan op dezen dag te zijn verblijd omdat gij ons bestierder zijt. Wat zijn wij immers of wat heeft elkeen van ons dat gij niet geeft: 't zij uit uw eigen hert ontstaan, 't zij door uw hand van God ontvaan, 't zij leerlinge, onderhoud, bestier, 't zij gratie, hemelsch licht en vier, ‘t komt al of door of van u, 't goed dat God ons en de priester doet.”
Guido Gezelle - Sint-Lodewijksfeest 1860

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Emiel Minne
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.