Edmond Denys

Roeselare 10.05.1865 - Lichtervelde 14.02.1923

Edmond Denys was de zoon van Desiderius Denys, fabriekswerker en Melanie Verhaeghe. Hij studeerde aan het kleinseminarie van Roeselare. Hij wou missionaris worden, maar de bisschop benoemde hem op 16.09.1889 tot leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij was er nauw betrokken bij de sociale en politieke beweging van die tijd. Hij werd op 21.12.1889 tot priester gewijd door bisschop Faict. Hij was één van de medeoprichters van Gezelles tijdschrift Biekorf en publiceerde er ook diverse artikels. Hij werd achtereenvolgens aalmoezenier van het Werk der Franschmans (31.05.1902), pastoor te Klerken (27.07.1914) en na de oorlog opnieuw aalmoezenier van het Werk der Franschmans (1919). Hij nam ontslag in 1922.
SL714 017 Lerarenkorps Sint- Lodewijkscollege schooljaar 1898-1899, E. Denys, 2e persoon zittend v.l.n.r.

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Edmond Denys
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.