GGA 9267 F

Thema's

Cordelia Van De Wiele

Kortrijk 18.06.1840 - Kortrijk 16.02.1929

Cordelia was de dochter van de muziekleraar Jean Louis Van De Wiele (1795-1866) en Virginie Eyskens (1797-1861) uit de Kapittelstraat te Kortrijk. Ze was een verzekeringsagente van de maatschappij "Securitas" uit Antwerpen. Ze woonde jarenlang in de Begijnhofstraat te Kortrijk en was gedurende een kwarteeuw Gezelles secretaresse (1874-1899). Ze verrichtte ontzettend veel werk voor Gezelles Woordentas. Ze was hem behulpzaam bij zijn correspondentie en ze was ook persoonlijk betrokken bij de uitgave van de Duikalmanak (1886-1897).
GGA9662bis 17 01 Instructies van Gezelle voor zijn secretaresse Cordelia
“Zie hier de weinige spreuken dat ik nog hebbe, ik moest er van eigen nog zestig hebben voor de twee laatste maanden, en gij zendt er mij nog 36 weerom om te veranderen; gelieft mij te zeggen, wat daarmeê gedaan?”
Brief van C. Van De Wiele aan G. Gezelle - Kortrijk, 13.06.1888

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Cordelia Van De Wiele
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.