Bruno Vanhove

Izegem 05.11.1819 - Tielt 19.08.1891

Bruno Vanhove was leerling aan het kleinseminarie van Roeselare. Via het grootseminarie van Brugge werd hij op 21.12.1844 tot priester gewijd. Hij was leraar aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge (1844-1846) en leraar retorica in het kleinseminarie van Roeselare (1849-1859). In 1850 was hij ook inspecteur van het lager onderwijs in Roeselare en vanaf 1855 in Tielt. In 1859 werd Vanhove superior van het kleinseminarie van Roeselare tot juli 1869. Als superior was Vanhove het niet altijd eens met de pedagogische aanpak, het proselitisme en de vlaamsgezindheid van zijn leraar Gezelle. Vanhove werd ere-kanunnik (1864), bisschoppelijk inspecteur voor het lager en middelbaar onderwijs (1869) en vicaris-generaal van het bisdom Brugge (1875-1890). Hij was ook aartspriester van het kapittel en de stad Brugge, huisprelaat van de paus en ridder in de Leopoldsorde.

Lerarenkorps van het kleinseminarie ca. 1868

AL AMVC leraren Klein Seminarie
1. Hugo Verriest
2. Hendrik Delbar
3. Cyrille Deprez
4. Alexis Chombart
5. Theofiel Barbe
6. Joseph Algar
7. Bruno Vanhove
8. Jan Catulle
9. Alexis Decarne
10. J. Ruffin Delbaere
11. Charles Depoorter
12. Alfons De Leyn (?)
13. Jules Delorge
14. Gustaaf Flamen

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Bruno Vanhove
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.