Alfons Van Hee

Lo 03.04.1846 - Moere 28.05.1903

Alfons Vanhee was oud-leerling van het kleinseminarie van Roeselare. Hij was er voorzitter van de Lettergilde. Hij ontving zijn priesterwijding op 07.06.1873. Hij werd op 26.09.1873 zelf leraar aan het kleinseminarie. Wegens zijn Vlaamsgezinde houding werd hij door Superior Delbaere ontslagen. Vervolgens was hij coadjutor van pastoor Ghyselen te Alveringem (17.03.1876); onderpastoor te Wijtschate (07.08.1876) en te Langemark (23.09.1885) en pastoor te Moere (24.02.1900). Hij was lid van de Swighende Eede, een geheim genootschap van Vlaamsgezinde vrienden opgericht door Hugo Verriest. Hij was schrijver van blijspelen o.a. Het Testament, Boerenkrakeel. Hij schreef talrijke bijdragen in het West-Vlaamsch Idioticon van De Bo, Loquela, De Vlaamsche Vlagge, en Nieuwe Tijd, maar werd vooral bekend door de oprichting van 't Manneke uit de Mane, een West-Vlaamse Volksalmanak. Gezelle stuurde hem het gedichtje "Uw mes hebt gij" naar aanleiding van een maaltijd die Van Hee bij Gezelle genoot.
“Gij hebt dat 'k en weet niet wat dat den schrijver maakt, den verteller maakt, den dichter maakt; gij hebt dat eigenaardig zien, dat ware zien en voelen, die juiste mate van zwaarte en grootte, van licht en donker, van kleur en lijn, dat passend woord: het woord.”
Hugo Verriest - Twintig Vlaamsche koppen 1901
“En "Van Hee" is dat de eerw: Alfons Van Hee die ik aan uwen vriendendisch ontmoette? Wat schreef hij? Zijnen naam zal ik zeer geerne vermelden. Ik had hem zoo geerne!”
Johan Winkler - Brief aan Guido Gezelle 08/10/1883
  • GGA 9193 F
  • GGA1617
  • GGA1618 2
  • GGA1618 1
  • GGA9113 F
  • GGA 9117 F
  • GGA 9118 F

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.