Kindertekeningen

Samen met meester Henk schilderden en tekenden de kleuters van de Brugse Heilig Hartschool (Sint-Andreasinstituut) het gedicht De averulle en de blomme. Een levende “averulle” bracht ook een bezoek aan de klas.

B OB Gezelle tekening 29340
B OB Gezelle tekening 29320

DE AVERULLE EN DE BLOMME

Daar zat ne keer een Averulle
en lekte met nen zom,
zom, zom,
den dauw van op de blaren,
die klaar bedreupeld waren
lijk met nen dreupel rom,
rom, rom.

Wanneer zij fraai gedronken had,
zoo vloog ze scheef en krom,
rom, rom,
al neuzlen en half dronken,
tot waar de kleêrkes blonken
van eene schoone blom,
lom, lom.

De Averulle

 • B OB Gezelle tekening 29322
 • B OB Gezelle tekening 29321
 • B OB Gezelle tekening 29320
 • B OB Gezelle tekening 29330
 • B OB Gezelle tekening 29326
 • B OB Gezelle tekening 29324
 • B OB Gezelle tekening 29323
B OB Gezelle tekening 29332

De blomme die ze kommen zag
en viel niet al te dom,
dom, dom,
maar riep zoo, loos van zinnen:
«Hei, Kobbe, kom mij spinnen
een kobbenet rondom,
om, om.»

En Kobbe, die was seffens g'reed,
en steld'heur pootjes krom,
rom, rom;
zij spon heur looze netten
om heur daarin te zetten,
en zat daar stille en stom,
tom, tom.

De kobbe

 • B OB Gezelle tekening 29333
 • B OB Gezelle tekening 29332
B OB Gezelle tekening 29318

En als de Rulle kwam nabij
geflodderd, krom en slom,
lom, lom,
zoo is ze in 't net gevlogen,
en deerlijk uitgezogen,
ofschoon zij jankte: «Zom
zom zom !»

De looze blomme loech ermeê,
die looze booze blom,
lom, lom,
eilaas ! zoo menig jonkher
wordt uitgezogen pronker,
om eene schoone blom,
dom ! dom !

De blomme

 • B OB Gezelle tekening 29341
 • B OB Gezelle tekening 29340
 • B OB Gezelle tekening 29335
 • B OB Gezelle tekening 29319
 • B OB Gezelle tekening 29338
 • B OB Gezelle tekening 29336
 • B OB Gezelle tekening 29337
 • B OB Gezelle tekening 29318

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.