Partners, auteurs en beelden

Algemeen concept

Els Depuydt, Katrien Deroo, An Desmedt

Auteurs

Els Depuydt, Prof. Piet Couttenier, Willy Muylaert, Prof. Johan van Iseghem, Doctor Karel Platteau, Doctor Julien Vermeulen, Prof. Christophe Verbruggen , Doctor Jan Geens, Doctor Gino Bombeke

Redactie

Els Depuydt, An Desmedt, Johan Van Eenoo (-2021)

Fotografie en digitale afbeeldingen

De meeste afbeeldingen (personen uit Gezelles omgeving en stadsgezichten) zijn afkomstig uit het Guido Gezellearchief en het Stadsarchief Brugge (Beeldbank Brugge)

Andere afbeeldingen: Musea Brugge (Sarah Bauwens), Collectie Antwerpen: Letterenhuis (o.a. Wie is wie?), Wikimedia (o.a. Wie is wie?), Saskia Vanderstichele (Hersenen Gezelle), Bisschoppelijk Archief Brugge (Wie is wie?), Stichting Jean van Caloen Loppem, Stichting de Bethune (Wie is wie?), Universitaire Bibliotheken Leiden (Wie is wie?); Felixarchief Antwerpen (Wie is wie?); Stadsarchief Roeselare (De overschoone Mandel); Archief kleinseminarie Roeselare (De overschoone Mandel); Luc Pillen (De overschoone Mandel); Jan Darthet (foto's notelaar Gezelletuin); Beeldbank Gent (brieven van de leden van de KANTL)

Stemmen

Nico Blontrock, Andy Feys, Johan Van Eenoo, William Verschaeve, Gerarda Pattyn, Dominique Van den Berghe, Koen Calis

Ludo Permentier: opnames Gezelletegels

Vertaling naar het Engels

Els Depuydt, Johan Van Eenoo, Yasmien Puylaert

Vertalingen Guido Gezellegedichten: Christine D’Haen, Paul Vincent, Francis Jones


Medewerkers Projecten

  • Artificiële intelligentie

Xander Steenbrugge, ML6, Gent

  • Guido Gezelles brieven

Guido Gezellearchief: Els Depuydt, Katrien Deroo; KANTL: Ron Van Den Branden; Bert Van Raemdonck; Prof. Piet Couttenier (UA); Vrijwilligers Guido Gezellegenootschap

  • Atelier Gezelle

Klaas Verplancke, Hof Van Commerce, Rudi Vandenbempt, Gin Van Nerom, Brigitte Minne, Bart Vandekerkhove, Marec

Academie Brugge (Academie Brugge DKO en Academie Brugge Kunsthumaniora, diverse leraars, leerlingen & cursisten onder de algemene coördinatie van Philip Serbruyns)

  • Gezelle in de klas

Openbare Bibliotheek Brugge: Els Depuydt, Marilyne Watteeuw, Sofie Desmet, Lieselot Vancoille

Vives: Sofie Dejonckheere (studenten 3e jaar lerarenopleiding Nederlands)

Howest: An Van Kerckhove en Maarten Vannieuwenhove (studenten 2e jaar lerarenopleiding Nederlands)

Poëziecentrum: Stefaan Goossens

Lies Van Gasse

KUL: Gino Bombeke (met studenten lerarenopleiding Nederlands)

Heilig Hartschool (Sint-Andreasinstituut): Henk Catteeu (samen met de kleuters)

Gilles Dedecker (Rom, Zom Tom, Tussen d'oortjes)

Webzoektocht: Erik De Smedt, Sint-Jozefcollege, Turnhout

  • Wie is wie?

Er werd o.m. gebruik gemaakt van de gegevens uit de databank Odis

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.