GGA0376

Liederen, eerdichten et reliqua

Aangemoedigd door zijn oud-leerlingen en de waardering die zijn poëzie in bredere kring begon te krijgen, verzamelde Gezelle zijn eerdere bundels in de “Volledige dichtwerken” tussen 1878 en 1880. Hij voegde er een vierde deel aan toe met vooral gelegenheidsgedichten en liederen die nog niet eerder gebundeld waren.

Guido Gezelle
Lees meer
GGA0393 1

Ter eere van de H.M. Anna

God groet u, moeder Anna, want
gij, rustende in het Vaderland,
door uwen name, ons denken doet
aan Jesus en Maria zoet.

Geweerdigt door uw tusschenspraak,
te zorgen dat ons lijden staak',
en dat ons God genadig zij!
o Moeder Anna, bidt voor mij!

Hoe zalig waart g', hoe blij gezind,
wanneer gij, om dat wonder kind,
Gods onbevlekte, uw eigen bloed,
van duizend Engelen wierdt gegroet! (...)

GGA0390 1

De Gypten

't Is donker in 't houtgroen, en 't beukloof is dicht.
Wat hoor ik daar raatlen? Wat vlamt daar medeen?
't Is brand dien ik hoore, 'k zie 't sparhout verlicht,
'k zie bonte gedaanten, 'k zie loovers en steen.

Zij zijn daar, de Gypten, een dolende schaar,
met vonkelende oogen, en golvend van haar,
zij komen van 't land waar het Nijlwater vloeit;
en 't zuiden heeft brandend hun wezen verbloeid.

Bij 't helblakend kampvier, in 't dagdoovend groen,
daar leegren de mannen, verwilderd en koen;
daar zitten de vrouwen, zij braden het maal,
en schenken vol wijndrank den ouden bocaal. (...)

GGA040903 16
1880

Liederen, eerdichten et reliqua

Liederen, eerdichten et reliqua. Leuven-Roeselare: K. Fonteyn-J. De Meester, 1880.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.