FOA228

Gezelle in de tijd

Wat gebeurde er in de wereld tijdens Gezelles leven ? Bekijk de tijdslijn.

Guido Gezelle
Lees meer
Guido Gezelle
Chateaubriand 006
1802
1802

F. Chateaubriand

Génie du christianisme

GM 90 47
1815
1815

Napoleon

verslagen te Waterloo

Willem I

koning der Nederlanden

Guido Gezelle
5
1816
1816

Start productie stoommachines

door industrieel John Cockerill te Seraing

Alphonse de Lamartine
1820
1820

A. Lamartine

Méditations Poétiques

Guido Gezelle
Balzac Boulanger2
1829
1829

H. Balzac

publicatie van het eerste deel van de Comédie Humaine

GGA 9434 F
1830
1830

Koninkrijk België

Geboorte F. Mistral

Provençaals dichter en filoloog

Guido Gezelle
GGA 9037 F
1830
1830

Geboorte Gezelle

Brugge 1 mei

379px Hegel portrait by Schlesinger 1831
1831
1831

Dood G. Hegel

Guido Gezelle
Sir Walter Scott W. Scott
1832
1832

Dood W. Scott en Goethe

Encycliek Mirari vos

De paus veroordeelt Lamennais en het liberaal-katholicisme

GM 107 42
1838
1838

Spoorlijn Brugge-Gent

H. Conscience

De Leeuw van Vlaanderen

Guido Gezelle
Richard Wagner
1845
1845

R. Wagner

Tannhäuser


KSR 1832
1846
1846

Gezelle humaniorastudies

kleinseminarie Roeselare

Guido Gezelle
JF Willems
1846
1846

J.F. Willems

Overlijden

Landbouwcrisis Vlaanderen

Telegraafverbinding

tussen Brussel, Mechelen en Antwerpen

Marx and Engels
1848
1848

Marx en Engels

Manifest van de Communistische Partij

Guido Gezelle
MBR002007052
1850
1850

Gezelle priesteropleiding

grootseminarie Brugge

6
1854
1854

Gezelle leraar

kleinseminarie Roeselare

Guido Gezelle
Charles Baudelaire Beaudelaire
1857
1857

G. Flaubert

Madame Bovary

Ch. Baudelaire

Les Fleurs du Mal

GGA 8904 F
1857
1857

Gezelle poësisleraar

kleinseminarie Roeselare oktober 1857 tot 1859

Guido Gezelle
AL Engels klooster IIIA 008 000v 001r
1858
1858

Gezelle
Vlaemsche dichtoefeningen
Kerkhofbloemen

Charles Darwin 01
1859
1859

Ch. Darwin

The Origin of Species

Guido Gezelle
Multatuli cropped
1860
1860

Multatuli

Max Havelaar

GGA050903 15a
1860
1860

Gezelle rector

Engels college Brugge

professor filosofie

Engels Seminarie Brugge

XXXIII Kleengedichtjes

Guido Gezelle
Julius van oost 002
1860
1860

Pauselijke Zoeaven verslagen

Castelfidardo

Opbouw Italiaanse natie

GGA9576 Fr
1861
1861

Gezelle vice-rector

Engels Seminarie Brugge

Guido Gezelle
GGA0175
1862
1862

Gezelle Gedichten, gezangen en gebeden

Pius IX
1864
1864

Pius IX

Encycliek Quanta cura veroordeelt de burgerlijke en liberale vrijheden

Guido Gezelle
GGA050903 21
1864
1864

Gezelle 't Jaer 30

Politieke krant wekelijks, tot 1870

ALB 41 003 Koning Leopold II
1865
1865

Leopold II op Belgische troon

Guido Gezelle
GM 85 9
1865
1865

Gezelle onderpastoor Sint-Walburga

Brugge

Rond den Heerd

volkskundig en cultureel weekblad

Dostoevskij 1872 Dostojevski
1866
1866

Tolstoj en Dostojevski

publiceren hun belangrijkste werken

Guido Gezelle
Engraving of First Vatican Council
1870
1870

Dogma pauselijke onfeilbaarheid

GGA 9427 F Streuvels
1871
1871

E. Zola

Les Rougon-Macquart

S. Streuvels

Geboorte

Einde Frans-Duitse oorlog

Guido Gezelle
GGA 9571 F
1872
1872

Gezelle onderpastoor

Onze-Lieve-Vrouwparochie Kortrijk

Gazette van Kortrijk
1873
1873

Gezelle journalist en publicist

De Vryheid later Gazette van Kortrijk

Guido Gezelle
Congo
1876
1876

Leopold II

belegt te Brussel een conferentie die besluit tot het beschavingsoffensief van Afrika

Edison incandescent lights
1878
1878

T. Edison

Uitvinding van de elektrische gloeilamp

Guido Gezelle
GGA363 01 M
1880
1880

Gezelle Liederen, eerdichten et reliqua

bundel met veel gelegenheidspoëzie

GGA050903 16a
1881
1881

Gezelle Loquela

taalkundig tijdschrift

Guido Gezelle
Nietzsche1882
1883
1883

F. Nietzsche

Also sprach Zarathustra

GGA 9430 F
1886
1886

Gezelle The Song of Hiawatha

vertaling naar H.W. Longfellow

GGA9583 F
1886
1886

Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde

Oprichting te Gent

Guido Gezelle
Aanw 311 045
1889
1889

Gezelle directeur klooster

Franse zusters Kortrijk

Guido Gezelle
GGA040903 06
1890
1890

Gezelle Biekorf

volkskundig tijdschrift

GGA 9267 F
1891
1891

Leo XIII

encycliek Rerum Novarum

Guido Gezelle
Cover uitgelicht 1024x1007
1892
1892

G. Rodenbach

Bruges-la-Morte

B OB 50 5113 5 000voorplatr
1893
1893

Gezelle Tijdkrans

Guido Gezelle
Adolf Daens
1894
1894

Priester Daens

volksvertegenwoordiger

GGA040903 22
1897
1897

Gezelle Rijmsnoer

volkskundig tijdschrift

Start Goddelijke beschouwingen

vertaling Meditationes Theologicae

Gelijkheidswet
1898
1898

Gelijkheidswet

Nederlands naast Frans in België erkend

Guido Gezelle
GGA 8918 F
1899
1899

Gezelle directeur Engels Klooster

Brugge

Gezelles overlijden

Brugge, 27 november

Sigmund freud um 1905
1900
1900

S. Freud

Die Traumdeutung

Guido Gezelle
GGA040903 12
1901
1901

Gezelle Laatste verzen

postume bundel

(Foto's tijdslijn, Gezellearchief en Wikimedia)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.