Cordelia's adressenboekje

Guido Gezelle had veel vrienden en kennissen, waarmee hij correspondeerde of die hij thuis hartelijk ontving.

Bezoek aan huis

Lees de getuigenis van Caesar Gezelle over de bezoekers in Gezelles huis.

“Noom liet zijn pen liggen, schoof zijne baretta in den Zuidwesten, keek op en zei: “Zeg dat hij of zij binnenkomt.” Dan mocht ik de deur in den gang openzetten en den bezoeker zegevierend binnenloodsen. [...] Gewoonlijk ging dan in dat stille boekenheiligdom een dubbele roep van wellekom en welgevonden: een praten en lachen of een stil geronk en geroesemoes, en als ‘t ‘s morgens was kwam Noom algauw naar de keuken om te verkondigen aan de meid, dat hij tegen ‘s noens iemand aan zijn tafel zou hebben. [...] en de gast bleef; somtijds zelf voor verscheidene dagen, als ‘t bijvoorbeeld Tinel was, of Craeynest, of Delaere, of Demonie of Cuppens.”
Caesar Gezelle - 1928

Gezelle en zijn bezoekers

OBB001000016bij
Caesar Gezelle
Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle
GGA 9267 F

Adressen in een boekje

Er bleven verschillende adressenlijsten bewaard van zijn contactpersonen. Natuurlijk ging het vaak om geestelijken. Vooral in Kortrijk was hij goed ingeburgerd in een brede sociale kring, die ook geneesheren, advocaten, handelaars, fabrikanten en politici bevatte. Er zaten ook een aantal dames en buitenlandse correspondenten bij. De secretaresse van Guido Gezelle in Kortrijk, Cordelia Van De Wiele hield een schriftje bij. Ze noteerde er al de adressen van Gezelles vrienden en kennissen, die toen nog leefden.

A en B uit het schriftje van Cordelia

  • GGA99790
  • GGA99791
  • GGA99792

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.