Unieke aanwinst voor het Gezellearchief

In het najaar van 2019 kon het Guido Gezellearchief een uiterst belangrijke brief verwerven van Guido Gezelle aan Adolf Duclos.

GGA Aanw 0529r

Gezelle schreef de brief begin oktober 1881. Hij verdedigt er zich omdat hij in een recensie van de Franstalige geschiedenis van Menen een merkwaardig pleidooi gehouden had voor het gebruik van het Frans als wetenschappelijke taal. Duclos had eerst Gezelles tekst overgenomen in Rond den Heerd, maar koos daarna toch uitdagend de kant van een anonieme lezersbrief die kritiek had op Gezelles standpunt.

De nieuwe brief is volstrekt onbekend en voegt een belangrijke schakel toe aan Gezelles taalpolitieke evolutie. Gezelle schrijft er dat “in vl[aanderen] vlaamsch” niet per se wil zeggen “in vl[aanderen] niets anders dan vlaamsch”. Hij vond het Frans als ondersteunende taal meer aangewezen dan het algemeen “schier-Hollands” Nederlands voor functies die niet ingevuld konden worden door de volkstaal.

Lees meer over belangrijke aanwinsten voor het archief.

Gezellearchief: Aanwinsten
Aanw 136br

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.