Stage bij Gezelle & Winkler

Sofie Meneve loopt momenteel stage bij het Guido Gezellearchief. Ze werkt er aan de uitgave van Gezelles brieven met zijn goede vriend Johan Winkler.

2021 GGA 8834v
Sofie Meneve

Waardevolle bijdrage

Sofie is masterstudente aan de UGent. In kader van haar opleiding Vergelijkende Moderne Letterkunde koos ze om mee te werken aan het lopende editieproject rond de correspondentie van Gezelle. Zo draagt ze haar steentje bij aan de monumentale uitgave van de 8000 brieven. Het resultaat van haar stage wordt gepubliceerd in de online editie.

GGA 9224 F Johan Winkler met zijn zoon

Ontmoetingsjaren

De Fries Johan Winkler was een arts en een bekende taalkundige. Sofie concentreert zich op de brieven geschreven in 1881 en 1882. Tijdens deze ontmoetingsjaren schreven Winkler en Gezelle meer dan 30 brieven, soms wel 12 pagina's lang! Het zijn stuk voor stuk zeer interessante brieven over taalkundige onderwerpen en Friese gebruiken zoals oorijzers. Boeiend zijn ook Gezelles ingrepen in de brieven voor de publicatie in zijn tijdschrift Loquela.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.