Omvangrijke collectie Gezellemateriaal keert terug naar het Guido Gezellearchief

Het Rijksarchief Kortrijk zorgde voor een teruggave van een belangrijke verzameling Gezelliana aan het Guido Gezellearchief.

GGA Aanw 1038 00pakketje

Het gaat om origineel materiaal uit het Gezellearchief uit de nalatenschap Antoon Viaene, die van 1943 tot 1968 conservator was van het Guido Gezellemuseum. Dankzij deze teruggave worden de stukken opnieuw ondergebracht in hun oorspronkelijk collectieverband in het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge.

De collectie is zeer divers en bevat inhoudelijk interessante stukken. Bovendien is deze restitutie bijzonder relevant voor de Gezellestudie omdat ze nog heel wat onbestudeerd materiaal bevat, zoals de 52 brieven van Antoon Wemaer aan Guido Gezelle.

>> meer info

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.