Guido Gezelle en Zuid-Afrika

Op basis van bronnenmateriaal uit het Gezellearchief deed Yves T'Sjoen (hoogleraar Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch) onderzoek naar Gezelles interesse in en banden met Zuid-Afrika.

Naast gegevens over Gezelles verhouding tot de “Afrikaner Boer” en zijn bespiegelingen over het “Afrikaansch vlaams” in Zuid-Afrika komt in dit tweeluik ook het Kaapse eeuwfeest in 1930 ter sprake.

LOQUELA1881 1882 1883 Bijdrage in Loquela over “Hottentotsch vlaamsch” [in Gezelles terminologie]

Linguïstische interesse en steun voor de Boeren

In zijn taaltijdschrift Loquela, haalde Gezelle in meerdere afleveringen “elementen uit de Afrikaner cultuur” aan. Ook uit verschillende brieven die in het Gezellearchief bewaard worden, blijkt de linguïstische interesse en de band tussen Gezelle en de Afrikaner Boer. Yves T'Sjoen vermeldt in zijn artikel o.m. de correspondentie met Peter Jozef Scherpenseel en Pol de Mont.

>> Lees hier de bijdrage (deel 1) van Yves T'Sjoen

De Standaard 2

Eeuwfeest

De tweede bijdrage van Yves T'Sjoen gaat over Gezelles eeuwfeest. In het honderdste geboortejaar van de priester-dichter zijn immers niet alleen vieringen georganiseerd in Vlaanderen, in Nederland en Frans-Vlaanderen, maar ook in Zuid-Afrika.

>> Lees hier de volledige bijdrage (deel 2)

Guido Gezelle en Zuid-Afrika bronnenmateriaal

  • GGA 7166r
  • GGA 6077 G 01r
  • GGA 6071r
  • LOQUELA1881 1882 1883
  • LOQUELA1881 1882 1883 2

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.