2000 brieven gepubliceerd op GezelleBrOn!

Het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge werkt samen met de KANTL, de Universiteit Antwerpen en vrijwilligers van het Guido Gezellegenootschap aan een digitale uitgave van Gezelles brieven. Zonet werd de kaap van 2000 brieven bereikt!

BIB Gezelle Br On web

Het ultieme doel van het project is een wetenschappelijke online teksteditie van de volledige brievenverzameling – bijna 8000 stuks! – die in het Gezellearchief bewaard wordt.

Momenteel zijn al 2000 brieven gepubliceerd op het online platform dat de naam GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online) kreeg.

Voor de online editie van de brieven werkt het Gezellearchief samen met een team enthousiaste vrijwilligers of ‘citizen scientists’. Zij stellen hun kennis over Gezelle en zijn netwerk in de negentiende eeuw ter beschikking om de brieven te ontcijferen, te transcriberen en van commentaar te voorzien. Je vindt er telkens een digitale reproductie van de originele brief en een transcriptie met inhoudelijke toelichting.

>> naar GezelleBrOn

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.