KADOC Politiek en religie

Lees meer over Gezelles contact met prominente katholieke politici.

ALKADOC Lam22 06 1883r

Jules Lammens

Gezelle stond in nauwe betrekking met een aantal katholieke politici. Eén van hen was Jules Lammens, een prominent katholiek en Vlaamsgezind senator voor het arrondissement Kortrijk. Het Gezellearchief bewaart 18 brieven van Jules Lammens aan Gezelle en één antwoord in de vorm van een kladbrief. 15 van Gezelles brieven aan de senator bevinden zich in KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven). Beide kanten van de correspondentie samen geven een boeiende kijk op Gezelles relatie met de hogere katholieke kringen.

ALKADOC Lam22 06 1883v

o Kruis, dat al onz’ hope schraagt

De contacten startten in juni 1883 toen Lammens Gezelle vroeg om een Latijns gedicht te vertalen voor de door hem opgerichte Calvarieberg in Tielt. Gezelle stuurde hem acht versregels Gekruiste God, die voor mij staat; Op Lammens’ verzoek werd het gedicht ingekort tot 4 regels o Kruis, dat al onz’ hope schraagt.

ALKADOC Lam24 06 1894 2

Le Bien Public

De brieven die erop volgen staan vooral in het teken van de katholieke pers. Lammens was redacteur van de invloedrijke ultramontaanse krant Le Bien Public. Gezelle vroeg hem aandacht voor zijn tijdschriften en stuurde hem ook het handschrift van Bethunes Alphabet Spirituel ter publicatie naar aanleiding van diens dood. Ook omgekeerd zie je een wisselwerking van Le Bien Public naar De Gazette van Kortrijk. Vanaf 1886 dook ook de Koninklijke Vlaamsche Academie op. Lammens was immers nauw betrokken bij Gezelles benoeming bij de oprichting ervan. Verder zien we Gezelle fungeren als tussenpersoon om allerlei diensten te bekomen van de senator.

Losse stukken

Naast het Lammensmateriaal vonden we in KADOC nog een beschreven naamkaartje van Gezelle aan de Jezuïet Robrecht Mortier en brieven van Gezelle in twee religieuze archieven van de jezuïeten en de dominicanessen. Er is ook een kort brief je aan de zusters dominicanessen (Engelendale) o.a. over Heilige Olie van Sint-Walburga.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.