Engels Klooster

Het Engels Klooster in Brugge bewaart een interessante collectie Gezelliana. Gezelle had zelf een band met het Engels Klooster.

GGA 9252 F

Familie Verriest

Een aantal maanden voor zijn dood werd Gezelle als directeur van het Engels Klooster aangesteld. Toch dateert de verzameling van het klooster niet uit die periode. Ze kwam er later terecht via de familie Verriest.

GGA 8983 F familie Verriest
Engels klooster1 A 038 067r Handschrift van Kom e keer hier,

Rijke collectie

Dat verklaart de diversiteit en de rijkdom van de verzameling: een veertigtal originele poëziehandschriften van Guido Gezelle waaronder bekende gedichten zoals Kom e keer hier, O Dichtergeest, O Eerdentroost enz., brieven van Guido Gezelle en andere correspondentie, notities, drukwerk enz. De originele handschriften waren vooral van dokter Gustaaf Verriest. Gezelle hield zijn leven lang contact en schreef verschillende gedichten voor hem.

GGA9141 F

Louise Verriest

Verder zijn er stukken afkomstig van advocaat Adolf Verriest en zijn zoon Jozef. Adolf studeerde samen met Gezelle aan het kleinseminarie van Roeselare. Later was Gezelle kind aan huis bij het gezin van Adolf te Kortrijk. Ten slotte zijn er nog een beperkt aantal stukken van Hugo Verriest. Uiteindelijk kwamen de documenten bij Gustaafs dochter Louise Verriest terecht, die het familiearchief in 1977 aan zuster Mary Margaret uit het Engels Klooster naliet.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.