Hendrik Depoorter

Maagspecialist Depoorter correspondeerde met Guido Gezelle. De brieven in privébezit zijn nu ter beschikking.

GGA12834 005ar

De nalatenschap van Hendrik Depoorter

Dokter Hendrik Depoorter-Hendrikx was een maagspecialist uit Emelgem die vanaf 1882 tijdens zijn studententijd vanuit Leuven met Gezelle correspondeerde. Vanaf 1892 vestigde de arts zich in de Izegemse Brugstraat. Tot voor kort was slechts één kant van de briefwisseling bekend. Gezelles eigen brieven gingen de deur uit en gingen verloren of worden bewaard in privébezit. In het geval van Hendrik Depoorter, kon de briefwisseling gereconstrueerd worden, omdat de eigenaars ons de brieven signaleerden.

GGA12834 003cr

Brieven

Het gaat om vier brieven (met poëziehandschrift) van Guido Gezelle aan Hendrik Depoorter en twee drukproeven. De stukken uit het privé-bezit vormen een aanvulling op het Gezellearchief: zes brieven van Hendrik De Poorter aan Gezelle en een poëziedrukwerk. Veel van de briefwisseling is taalkundig van aard. Zoals vele andere “zanters” sprokkelde De Poorter woorden uit “oude boeken” voor Gezelle. Hij vroeg Gezelle ook om taaladvies en hulp bij het uitschrijven van een “prijskamp” in het Leuvense over Vlaamse namen van ziekten.

GGA12834 005ar

Tien geboden

De contacten leidden ook tot een leuk gelegenheidsdrukwerkje. In de brief van 30 september 1891 vroeg Depoorter Gezelle om een aantal gezondheidsspreuken van Friedrich Ebersold uit het Duits te vertalen: “De Tien Geboden van een gezonde en verstandige voeding”. Het zijn tips in versvorm voor de patiënten om de maag in optimale conditie te houden. Gezelle ging onmiddellijk aan de slag en stuurde hem de verzen reeds de volgende dag in een vrije vertaling, b.v. “al te koud entwat genieten is vergif in ‘t lichaam gieten”.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.