GGA 9018 F

De laatste brief van Guido Gezelle

Gezelle stierf op 27 november 1899 in het Engels Klooster. Op 20 oktober schreef hij nog aan Georges Beyaert. Het is zijn laatst bekende brief.

Guido Gezelle
Lees meer
Guido Gezelle
GGA Aanw 515ar
Aanwinsten 2018

Aan Georges Beyaert

Dit is de laatst bekende brief die Guido Gezelle verstuurde. Gezelle stierf op 27 november 1899. Op 20 oktober schreef hij aan Georges Beyaert over de uitgave van Goddelijke Beschouwingen. De Kortrijkse drukker-uitgever drukte o.m. Loquela en de katholieke Gazette van Kortrijk. Hij was ook verantwoordelijk voor de Davidsfondsuitgave van Hiawatha en Gezelles vertaling van de Goddelijke Beschouwingen van bisschop Waffelaert. Georges had het bedrijf in 1879 van zijn vader Eugène Beyaert overgenomen en zette het bedrijf onder diens naam verder.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.