GGA9662bis 02 02

Album Vande Wiele-Lampe

Een lijvig album vol Gezelliana uit het bezit van Raphaël De Bo.

Guido Gezelle
Lees meer
GGA 9340 F
Aanwinsten 2008

Raphaël De Bo

Het Album Vande Wiele-Lampe bevat de Gezelleverzameling van Raphaël De Bo (1859-1934), componist en organist van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk, waar Gezelle onderpastoor was. De Bo was ook de neef van Cordelia Van De Wiele, de secretaresse van Gezelle. Raphaël De Bo schonk mevr. Vande Wiele-Lampe (geen familie van Cordelia) zijn verzameling vlak voor zijn dood.

Guido Gezelle
GGA9662bis 22 01 1
Aanwinsten 2008

De Bo, gij doet als Raphaël

De collectie bevat twee belangrijke poëziehandschriften. Gezelle schreef het gelegenheidsgedicht De Bo, gij doet als Raphaël voor de jubileumviering van De Bo in 1897. In het tweede gedicht Tot Vleteren drukt Gezelle zijn onvrede uit met het on-Vlaamse karakter van de onthullingsplechtigheid van het standbeeld van Jacob De Meyere in Vleteren, waarbij hij betrokken was in 1895.

GGA9662bis 02 02
Aanwinsten 2008

Veel variatie

Behalve foto’s, doodsprentjes, divers drukwerk en doodsbrieven bevat het album ook heel wat andere Gezellehandschriften, waaronder taalkundige notities met spreuken voor de Duikalmanak, twee ongepubliceerde brieven en een aantal kleinere handschriften met adressen en andere notities. Het meest in het oog springt een merkwaardige met de hand getekende grappige spotprent.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.