Kartonreclame

Brief van Guido Gezelle aan Sylvain Wittouck

Gezelle verleende zijn medewerking aan een aangevulde en herziene uitgave van De Reisduif van Sylvain Wittouck.

Guido Gezelle
Lees meer
Guido Gezelle
Wittouck Duiven
Aanwinsten 2013

Gezelle en de duiven

Duivenliefhebber Sylvain Wittouck verzamelde zijn bevindingen uit de praktijk in het handboek De Reisduif (1878). Gezelle verleende zijn medewerking aan een aangevulde en herziene uitgave. Die verscheen in januari 1891 onder de titel De duivenliefhebberij: wetenschappelijk handboek betrekkelijk de reisduif en de geheimen van het duivenspel.

GGA8480r
Aanwinsten 2013

Correcties heen en terug

Uit de briefwisseling blijkt dat Gezelle een groot aandeel had in de redactie van het werk. Hij corrigeerde de drukproeven zo grondig dat Wittouck soms moeite had om alle wijzigingen correct over te nemen. De tekst van 1891 is niet alleen veel vlotter geschreven, maar ook West-Vlaamser van taal en vol typisch Gezelliaanse uitdrukkingen en puristische woordvormen zoals “teerling meter” (kubieke meter), “wederlandsch” (internationaal) en “emmerkracht” (elektriciteit).

Guido Gezelle
Aanw 136br
Aanwinsten 2013

Een eigen vaktaal

Bijzonder interessant is de manier waarop men een vaktaal trachtte te ontwikkelen. Omdat ze het Standaardnederlands een inbreuk op de eigen volksaard vonden, hadden ze voordien enkel het Frans ter beschikking. Beide vormen werden naast elkaar gezet zoals in een woordenboek, b.v. “veelvoetverwas of polyp”, “kobbe of kuifke (aigrette)”, “eenwijvigheid (monogamie). Ook de vernederlandsing van de auteursnaam naar “Sylvaan” is wellicht voor rekening van Gezelle. Hij gebruikte ze ook in zijn brief.

GGA050903 16a
Aanwinsten 2013

Loquela

Als blijk van waardering verscheen De duivenliefhebberij met een motto van Gezelle op de omslag: “Mijn Vlandren heeft een eigen taal: God gaf elk land de zijne; en laat ze rijk zijn, laat ze kaal, ze is Vlaamsch, en ze is de Mijne.” Nadat het vakblad De Reisduif haar waardering uitsprak voor de vloeiende Vlaamse taal en de taalzuivering in het werk, nam Gezelle een uitgebreide passage over in zijn eigen tijdschrift Loquela.

Guido Gezelle
Aanw 136ar
Aanwinsten 2013

De aanwinst

De aanwinst zelf betreft een naamkaartje, aan beide zijden beschreven. Ook de omslag bleef bewaard en is afgestempeld op 30 december 1890. Gezelle geeft Wittouck advies bij de onderhandelingen voor de Britse vertaalrechten van het werk De duivenliefhebberij. De Engelse vertaling is er wellicht niet gekomen. Wel volgde er een Franse vertaling in 1894 onder de titel La Colombophilie moderne, uitgegeven in Brugge. Dit werk werd eveneens aangekocht voor het Guido Gezellearchief.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.