Gezelle in beeld, document of voorwerp

Het Gezellearchief bezit een mooie fotocollectie, een grote verzameling documenten en enkele bijzondere voorwerpen.

GGA buste 01

Een bont allegaartje

Gezelle bewaarde diploma’s, schoolwerken van zijn leerlingen, allerlei drukwerk, menukaartjes, foto’s, bidprentjes en familiedocumenten zoals het testament van zijn moeder. Daarnaast begon de eerste conservator Paul Allossery ook documentaire verzamelingen aan te leggen over Gezelle en de Gezellestudie. Het is een bont allegaartje van knipsels, aantekeningen, brieven, kladschriftjes e.d. Het archief van het Gezellemuseum maakt er deel van uit, alsook een mooie fotoverzameling van Gezelle en mensen uit zijn omgeving. Enkele voorwerpen getuigen van zijn leven.

Bijzondere stukken

Een bloementuiltje

Gezelle plukte deze bloem langs de oevers van de Leie in Kortrijk en stuurde die in 1883 naar zijn Friese vriend Johan Winkler.

GGA 10941r
GGA 10941v open bloem

Gezelles haarlok

Luguber als het mag lijken, was het vroeger een courante praktijk om een haarlok van een overleden familielid of vriend te bewaren. Ook Gezelles secretaresse Cordelia Van De Wiele koesterde enkele afgeknipte haren van de dichter in een klein medaillon. Dat deze haarlok, net als zijn hersenen, afgietsels van handen, dodenmasker en enig meubilair bewaard bleef, is meer dan toevallig. Het vervulde de rol van een relikwie en beantwoordde aan het verlangen naar een lijfelijke herinnering aan de persoon die achter het oeuvre steekt. Gezelle deelt deze eer met andere grote schrijvers als Goethe, Austen, Shelley, Multatuli of Reve.

GGA10403 M 03

Diploma

Bekijk Gezelles diploma van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dankzij zijn vriendschap met de Nederlander Johan Winkler kon Gezelle in 1890 lid worden.

GGA040903 01

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.