Onderzoekscompetenties

Binnen dit verdiepende project onderzoeken leerlingen of Gezelle een inspiratiebron was voor de dichter Paul van Ostaijen. Aan de hand van diverse bronnen gaan de leerlingen dieper in op Gezelles gedicht Het Schrijverke.


KU Leuven
Gino Bombeke, lerarenopleider aan de Educatieve Master Talen

  • Was Gezelle een inspiratiebron voor Paul van Ostaijen?
  • Verdiepingopdracht bij Gezelles gedicht Het Schrijverke

De twee onderzoeksopdrachten zijn bedoeld als bijkomende verdieping na het behandelen van Gezelle in de lessen Nederlands. Ze zijn bruikbaar als verdiepingsopdracht in richtingen met een talenprofiel, kunnen een plaats hebben in het literair portfolio dat leerlingen aanleggen of kunnen het onderwerp vormen van een geleide onderzoeksopdracht tijdens de vakken Nederlands, Vrije Ruimte of Onderzoekscompetentie in de derde graad.

Van Ostaijen3 Foto Wikimedia

Was Gezelle een inspiratiebron voor Paul van Ostaijen?

In 1926 verscheen Paul van Ostaijens gedicht Guido Gezelle in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid. In deze lessenreeks gaan we dieper in op dit gedicht en onderzoeken we de houding die de expressionistische schrijver Paul van Ostaijen aanneemt tegenover de 19e-eeuwse priester-dichter.

Lessenreeks

Bijlage: Bron Gerrit Borgers

GGA 9369 F

Verdiepingsopdracht bij Gezelles gedicht Het Schrijverke

Binnen deze lessenreeks gaan we op onderzoek naar de literaire en historische achtergrond van het gedicht Het Schrijverke. We gaan na hoe auteurs invloeden uit andere bronnen in hun eigen teksten binnenbrengen en verwerken informatie uit wetenschappelijke bronnen over literaire interpretatie.

Lessenreeks

Bijlage 1: Bron Reizen in den Geest

Bijlage 2: Bron Karel Platteau

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.