Webzoektocht

Aan de hand van onderstaande webzoektocht kun je de Guido Gezellesite zelf gebruiken om de leerlingen kennis te laten maken met Gezelle.

Afbeelding 029

Zoek op deze site

 1. Scroll naar beneden bij de openingspagina van de site. Telkens je de site opent kun je hier een ander gedicht van Gezelle vinden. Lees er twee, citeer telkens het eerste vers en beschrijf in een 6-tal regels welke indruk ze op jou maken: wat spreekt je (niet/erg) aan?

 2. Stel schematisch aan de hand van de biografie een curriculum vitae op van Gezelle. Vermeld een 10-tal jaartallen (of periodes) en de belangrijkste gebeurtenissen/activiteiten in zijn leven. Onderscheid dus de hoofdzaken van de bijzaken - hier gaat het alleen om de hoofdzaken.

 3. Raadpleeg nu de tijdlijn. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd van Gezelle op de volgende vlakken:

  a. politiek / maatschappelijk
  b. religieus
  c. technisch / wetenschappelijk
  d. artistiek / cultureel
  e. literair ?
  Vermeld in je antwoord jaar + gegeven. Beperk je tot twee feiten of gegevens per rubriek.

 4. Zoek twee interessante weetjes i.v.m. Gezelles familie (zie vooral p. 2 en 4). Een ervan moet te maken hebben met een andere beroemde Vlaamse auteur.

 5. Noem twee redenen waarom je Gezelle een vernieuwend dichter kunt noemen.

 6. Evolueerde Gezelle als dichter?
  Leg uit en illustreer aan de hand van enkele dichtbundels.

 7. Gedichten hadden in Gezelles tijd soms een specifieke rol. Gezelle beschouwde deze gedichten als een essentieel onderdeel van zijn oeuvre.
  a. Welke rol was dit?
  b. Illustreer en verklaar aan de hand van een gedicht.

 8. Wat had Gezelle met indianen? Je zou er een heel verhaal over kunnen vertellen, maar een antwoord van twee regels volstaat.

 9. Volgens sommigen had Gezelles genialiteit te maken met een uiterlijk kenmerk. Welk kenmerk was dit?

 10. De Openbare Bibliotheek Brugge bewaart het Guido Gezellearchief.
  1. Noem twee grote onderdelen van dit archief.
  2. Kies een bijzonder archiefstuk dat je aanspreekt.
  3. Kies een woord dat je aanspreekt uit de “Quiz: Vergeten Vlaams van Gezelle uit de Woordentas” en geef de correcte woordverklaring

 11. Vele mensen laten zich artistiek inspireren door Guido Gezelle of zijn gedichten. Welke artistieke creaties spreken je het meest aan. Kies er twee en leg uit waarom.Deze oorspronkelijke webzoektocht werd gemaakt door Erik De Smedt, Sint-Jozefcollege, Turnhout. Ze werd aangepast aan de vernieuwde website.Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.