Victor Van Coillie

Beveren bij Roeselare 13.10.1838 - Ingelmunster 20.07.1888

Victor Van Coillie was de zoon van bakker Jan Van Coillie (Beveren bij Roeselare 1797-1862) en Juliana De Clercq (Roeselare 1800 - Beveren bij Roeselare 1845). Hij was een poësisleerling van Guido Gezelle aan het kleinseminarie te Roeselare (1858-1859), retorica (1859-1860) en filosofie (1860-1861). Zijn priesterwijding ontving hij te Brugge op 10 juni 1865. In 1865 werd hij leraar Nederlands en Frans aan het college te Kortrijk. In 1867 ging hij les geven aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Vervolgens werd hij onderpastoor op Sint-Michiels te Roeselare (21.08.1875) en op Sint-Amands te Ingelmunster (19.09.1877).
Hij was een letterkundige en in 1877 publiceerde hij Drij verhalen: "Geeraard de Broedermoord", "De ring van Aartsbisschop Boonen" en "'t Verzonken kasteel". Hij werkte mee aan het tijdschrift Rond den Heerd met bijdragen als "Helfried de schelm" en "De Kruisvaart der kinderen".
Van Coillie was een vriend van Gezelle, die voor hem gelegenheidsgedichten schreef zoals "Van de wilgen" in de bundel Gedichten, gezangen en gebeden en het zielsgedichtje "Hij, dichterlijk begaafd" bij zijn overlijden in 1888.
  • GGA2610 01 M
  • GGA9449 F 01
  • GGA 4385r
  • Paul Thoen zielgedichtje Victor Van Coillie GGA1871 01
  • GGA1871 02

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Victor Van Coillie
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.