Victor Lanssen

Roeselare 18.03.1844 - Eernegem 12.11.1904

Victor Lanssen was oud-leerling van Gezelle aan het kleinseminarie van Roeselare. Gezelle was er zijn biechtvader. Hij nam in januari 1862 deel aan een loterij voor de financiering van de kerk te Highgate (Londen) waarvoor Gezelle bemiddelde. Lanssen werd er op 02.07.1869 zelf surveillant. Zijn priesterwijding volgde op 07.11.1869 te Brugge. Hij droomde er echter van missionaris te worden. Op 10.12.1870 deed hij zijn aanvraag om naar het Amerikaans seminarie te Leuven te gaan. Bisschop Faict weigerde dit echter. Op 01.03.1880 kreeg hij wel de toelating om tijdens de grote vakantie naar het klooster te gaan.
In 1881 werd hij omwille van zijn Vlaamsgezinde houding verwijderd uit het kleinseminarie van Roeselare. Hij werd benoemd tot deservitor te Bekegem (24.08.1881), hulppriester (17.11.1881) en vervolgens onderpastoor (11.06.1882) te Oostende. Later werd hij pastoor te Leffinge (09.12.1891) en te Eernegem (06.06.1899)
Lannsens met leerlingen kleinseminarie Retorica kleinseminarie Roeselare, leraar Victor Lanssen (Foto Collectie Antw. Letterenhuis)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.