Zuster paulin bruneel

Thema's

Pauline Bruneel

Torhout 19.04.1820 - Torhout 18.07.1910

Pauline Rosalie Bruneel (Moeder Pauline) werd geboren te Torhout op 29/04/1820 als dochter van Joseph Bruneel en Dorothea Ghekiere. Ze trad er in het klooster van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo op 02/02/1838, werd geprofest op 29/01/1839 en als overste verkozen op 28/08/1852 (volgens datum op rouwbrief; het bidprentje vermeldt 23/08/1852). Ze overleed te Torhout op 18/07/1910 en werd er begraven op donderdag 21/07/1910. Onder haar lang en dynamisch bestuur kende de kloostergemeenschap een sterke aangroei. Als overste was ze tevens verantwoordelijk voor diverse uitbreidingswerken aan het klooster in de periode 1863-1867. In 1873-1874 werd aan de zgn. Spinnenschool een speelzaal bijgebouwd, in 1885-1886 werden slaapplaatsen en klassen ingericht in het pensionaat en in 1897-1898 werd een nieuwe kapel opgetrokken. Het archief van het klooster vermeldt tevens de oprichting van drie scholen ‘te lande’ en ‘twee weezenhuizen’, de stichting van een kloostergemeente Molendorp bij Oostende en de aankoop van diverse huizen en erven. Moeder Pauline had tevens af te rekenen met interne spanningen, vooral met Zuster Anscaria (Rosalie Depuydt) die vergoeding eiste voor huizen die op haar naam en die van enkele medezusters ingeschreven waren. In 1871 verliet deze zuster het klooster. Tijdens haar ambtsperiode had ze ook problemen met het liberale bewind dat belastingen oplegde aan de kantwerkschool omdat deze als zgn. winstgevende ‘kantfabriek’ beschouwd werd. Ook in het verlengde van de zgn. ongelukswet van 1879 deden zich moeilijkheden voor met de vrijzinnige regering.
(Foto, Klooster van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo Torhout)

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees het brieffragmentje van Pauline Bruneel (Moeder Pauline)
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.