GGA 8885 F

Thema's

Mathilde Catteeuw

Kortrijk 02.07.1856 - Kortrijk 28.09.1943

Mathilde Catteeuw was dienstbode bij Guido Gezelle in Kortrijk vanaf 1877. Ze verhuisde met Gezelle mee naar Brugge in 1899. Ze vertelde vaak dat Gezelle haar vroeg: ‘Mathilde, verstaat gij dat?’, als hij haar iets voorgelezen had. "En als ik het niet goed begreep, veranderde hij hier en daar iets totdat ik het verstond". Na de dood van Gezelle werd ze in 1901 begijn in het begijnhof van Kortrijk. In zijn kroniek over de familie Gezelle had Stijn Streuvels niet één goed woord over voor haar. Zijn moeder Louise en hijzelf raakten bij Gezelle in Kortrijk niet verder dan de keuken, "bij de meid (die ons niet luchten kon!)". In de tekst voor De Vlaamse Linie voegde hij daar trouwens nog aan toe dat hij die meid maar een "dibbe" vond - erger zelfs: "een schuchter, onbeduidend schepsel, onhandig en pernekelachtig, hebbelijkheid eigen aan pastoorsmeiden".
“Ik verlange om weêrom thuis te zijn en om mijne dagelijksche leefte en slapinge, al is ‘t dat ik niet te klagen en hebbe; maar voor een jonkheid gaat dat beter als voor mij. Ik ben moe en ben blij van vandage wat te rusten.”
G. Gezelle aan Mathilde Catteeuw - Londen, 16.09.1888
GGA 8578 01r Brief van G. Gezelle aan M. Catteeuw, Londen, 16.09.1888

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Mathilde Catteeuw
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.