Marie Demets

Kortrijk 22.07.1840 - Kortrijk 18.08.1931

Marie Demets werd geboren te Kortrijk 22 juli 1840 als dochter van winkelier Adolphe Joseph Demets (Ronse, 02.03.1811 – Kortrijk, 28.09.1842) en Julie Pauline Ameye (1811-Kortrijk, 15/09/1848). is de zus van Anna. De ouders van Marie en Anna Demets overleden jong. De meisjes werden zeer vroeg wees. De zusters Demets waren modistes en baatten een textielzaak uit in de Kortrijkse Persijnstraat. Ze was één van leidsters van het Kortrijkse fabriekspatronaat de Katrientjes dat gekoppeld was aan de spinnerij Linière de Courtrai waar Albéric Goethals directeur van was. Dit patronaat stond onder de geestelijke begeleiding van Guido Gezelle. Gezelle schreef o.m. het gelegenheidsgedicht 'Joufvrouw Marie Demets' en een zevental andere gedichtjes.
GGA1409 Poëziehandschrift van Gezelle van gedicht Joufvrouw Marie Demets

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brief van Marie Demets
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.