Thema's

Marie-Antoinette Pollenus

Hasselt 11.07.1832 - Gent 10.05.1904

Marie-Antoinette Pollenus werd op 11 juli 1832 geboren te Hasselt. Ze was leerlinge bij de Dames de l’Instruction Chrétienne in Luik. Later trad ze ook in dezelfde orde in, maar dan in het klooster van Doornzele in Gent. Dit gebeurde op 22 september 1852, terwijl ze haar eeuwige professie deed op 8 mei 1857. Haar kloosternaam was zuster Ignace. In 1857 werd ze assistente, en in 1859 ‘admonitrice’ in het huis La Providence in Doornzele. In 1860 staat ze genoteerd als overste van St.-Joseph, dat vermoedelijk een bijhuis was van Luik. Ze keerde op 26 september 1866 echter terug naar het moederklooster, en werd er assistente van la Révérende Mère Ambroisine en verantwoordelijke voor de halfinternen. Begin 1868 werd ze naar Antwerpen gestuurd om er de plaatselijke overste, M. Mathilde van Steenberghe te vervangen. En nadat M. Ambroisine Goethals om gezondheidsredenen haar ontslag had ingediend bij de bisschop, werd Marie-Antoinette op 23 december 1868 benoemd tot algemeen overste ad interim. Het jaar erna, op 10 september 1869, werd ze tot algemeen overste gekozen, om tot drie maal toe te worden herkozen. Bij haar laatste herkiezing verklaarde Mgr. Stillemans haar tot algemeen overste ‘à perpétuité’. Vanaf 1893 stuurde zij jonge religieuzen naar de normaalschool van Nijvel bij de Zusters van het Kind Jezus, maar ontplooide activiteiten tot ver buiten de landsgrenzen. Zo ging ze in op de vraag van de bisschop van Plymouth (ZW-Engeland) om een klooster te stichten in Sherborne. Ze ondernam verschillende reizen naar Engeland om zowel het klooster als de kerk ernaast te laten bouwen. Het was eveneens onder haar leiding dat de vestigingen in Brazilië werden opgericht. Hiertoe vertrokken op 29 september 1896 de eerste acht religieuzen vanuit de haven van Antwerpen. Marie-Antoinette stierf in Doornzele op 10 mei 1904.

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brief van Marie-Antoinette Pollenus
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.