Ignace De Coussemaker

Bailleul 17.03.1842 - 15.01.1890

Ignace De Coussemaker werd in 1862 lid van het Comité Flamand de France. Later werd hij vice-president, samen met François Van Costenoble. Hij behoorde tot de Frans-Vlaamse vriendenkring van Guido Gezelle. Hij was schepen in Bailleul, had een uitgesproken historische interesse, en steunde volop de regionale beweging. Hij publiceerde een aantal studies o.m. over het 16de-eeuwse Bailleul. Hij was lid van de Commission historique du Nord en de Société d'émulation de Bruges. Door toedoen van Gezelle werd hij buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie. Gezelle schreef zijn in memoriam in het Jaarboek van de Academie. Een restant van zijn bibliotheek berust in de bibliotheek van de abdij van Zevenkerken te Brugge.

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Ignace De Coussemaker
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.