Hortense Gezelle

Brugge, 23.09.1866 - Loppem , 25.06.1940

Hortense zag het levenslicht in 1866 te Brugge. Ze was de oudste telg van Romaan Gezelle, de broer van Guido Gezelle, en Philomena De Smet. In eerste instantie resideerde ze met haar familie op de Sint-Jorisstraat E18, nummer 34, maar op 31 maart 1873 verhuisden ze naar de Ezelstraat in Brugge. Ze was actief betrokken als onderwijzeres bij het onderwijs in de zondagsschool van de Sint-Jacobsparochie in de Ezelstraat en vroeg haar oom Guido voor gedichten voor de kinderen van de school alsook voor haar collega's. Nadien werd ze, samen met haar zus Maria, dienstmeid bij hun broer Caesar. Na de Eerste Wereldoorlog woonden de zussen 'aan de vesten bij de Gentpoort'. Hortense stierf in Loppem op 25 juni 1940.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.