Hippoliet Haerynck

Keiem 16.10.1858 - Vorst 16.02.1924

Hippoliet Haerynck werd geboren op 16 oktober 1858 te Keiem. Hij was leraar aan het Koninklijk Atheneum Brussel. Aanvankelijk was hij een voorstander van het liberale flamingantisme. Zo stichtte hij in 1883 het tijdschrift Flandria en was hij in 1885 medeoprichter van de Liberale Vlaamsche Bond te Brussel. In 1887 verliet hij de Bond voor de katholieken. Haerynck was corresponderend lid van de KANTL vanaf 1887, maar werd in 1919 uitgestoten wegens zijn activisme.
  • GGA 5862 01r
  • Flandria 01 imp
  • GGA 5755vgedraaid
“Even lees ik een artikel in Flandria, getiteld “Over West-Vlaamsch” en dat mij letterlijk tegen de borst stoot, te meer daar het van een’ W. Vlaming komt. Wanneer ik zoo’n dingen verschijnen zie, deert het mij, dat ik het bestuur van Flandria varen liet. Nu, ik heb nog iets in dat weekschrift te zeggen en stel mij voor a.s. zondag te antwoorden.”
Hippoliet Haerynck - 07.08.1887

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Hippoliet Haerynck
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.