Frans De Potter

Gent 04.01.1834 - Gent 15.08.1904

Frans De Potter was vanaf 1856 werkzaam als redacteur bij de Beurzen-Courant en later als hoofdredacteur bij de Nieuwe Beurzen-Courant (1870-1871) en het Fondsenblad (1871-1878). Hij was in 1861 lid van het Vlaamsch Liberaal Komiteit, maar stelde zich in 1872 kandidaat voor de katholieken bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Hij deed in 1874 een oproep tot oprichting van een katholieke tegenhanger van het liberale Willemsfonds nl. het Davidsfonds. Hij was vooral betrokken bij de stichting en het bestuur van de lokale Gentse afdeling. In 1878 richtte hij het tijdschrift De Vlaamsche Wacht op. Hij werkte ook kort als adjunct-conservator bij het Gentse Rijksarchief, maar werd er door de liberale regering in 1878 ontslagen. Hij werd op 08.07.1886 secretaris van de Koninklijke Vlaamsche Academie. Als auteur heeft hij een zeer uitgebreid oeuvre, met o.a. talrijke bijdragen aan tijdschriften, werken als Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde maar ook literaire werken en gedichten.

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Frans De Potter
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.