Edmond Houtave

Damme 11.11.1838 - Brugge 01.12.1911

Edmond Houtave, zoon van Josephus Houtave, gemeentesecretaris, en Marie Van Iseghem, deed zijn humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. In 1858 schreef hij het gedicht "De prysdeeling" voor de prijsuitreiking in het college. Het gedicht verscheen in De Katholyke Zondag (28.08.1858). In 1859 ging hij filosofie studeren aan het kleinseminarie te Roeselare, waar hij les kreeg van Guido Gezelle. Hij was een schitterend student. Nadien ging hij naar het grootseminarie te Brugge.
Op 19.12.1863 werd hij te Brugge tot priester gewijd. Na een korte periode als leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (10.01.1864-28.12.1864) werd hij leraar aan het college van Ieper, waarvan hij op 28.04.1869 principaal werd. Zijn opvolger als principaal was Hugo Verriest. Hij werd op 18.01.1877 geestelijk directeur van de Ierse Dames te Ieper. Op 07.08.1878 werd hij aangesteld als bestuurder van het Sint-Juliaansgesticht te Brugge, en op 26.10.1885 werd hij pastoor te Sint-Eloois-Winkel, waarna hij op 20.06.1892 benoemd werd tot pastoor-deken te Diksmuide. Op 29.06.1895 keerde hij naar Brugge terug, waar hij een aantal belangrijke kerkelijke functies bekleedde : titulair kanunnik, vicaris-generaal, examinator prosynodalis, lid van de bisschoppelijke raad, voorzitter van de commissie voor kloosterzaken en geestelijk directeur van de zusters van Sint-Jozef te Brugge. Op 19.06.1907 werd hij kanunnik-cantor bij het kapittel van de Brugse Sint-Salvatorkathedraal.
Dat Edmond Houtave een zeer verdienstelijk man was, blijkt uit het feit dat hij tijdens zijn leven benoemd werd tot Ridder in de Leopoldsorde.
Guido Gezelle droeg zijn gedicht "Een wijzer woord" (Gedichten, Gezangen en Gebeden) aan hem op en schreef nog gedichten waarin Houtave voorkomt ("De Bisschop onzen Deken nam" en Sint Edmond brengt de winter nader).
GGA0227 Poëziehandschrift van "Een wijzer woord Aan Edmond Houtave"

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Edmond Houtave
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.