Bruno De Splenter

Ooigem 02.01.1835 - Kortrijk 22.10.1899

Bruno De Splenter, zoon van Joannes De Splenter, landman, en Amelia Coopman behaalde het diploma van onderwijzer aan de normaalschool te Torhout en hij werd leraar voor de Engelsen aan het kleinseminarie tot 1857. Ondertussen studeerde hij Latijn en volgde hij de retorica (1858) en de afdeling filosofie (1859). Hij ging naar het Engels Seminarie en werd tot priester gewijd op 18.12.1862. Hij promoveerde te Rome in 1863 en werd doctor in het kerkelijk recht. In 1863 werd hij leraar klassieke en moderne talen aan de Salford Catholic Grammar School. In 1877 werd hij pastoor-deken van St. Edmund's, Manchester. In 1891 werd hij lid van de Manchester School Board waarin hij een belangrijke rol vervulde ten voordele van het katholieke onderwijs. In datzelfde jaar werd hij deken en kanunnik van St. Patrick's Manchester. Hij was een voorstander van de rechten van het Ierse volk. Hij schreef o.a. in 't Jaer 30, de Gazette van Thielt en Biekorf.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.