Bertha Wachowsky

Münster 22/07/1843 - ?

Bertha Wachowsky werd te Münster geboren op 20 juli 1843. In het personeelsregister van het kasteel van Loppem staat ze vermeld als femme de chambre. Die functie oefende ze uit van 16 oktober 1867 tot 24 oktober 1871. Jaren later en na een verblijf in Gent, werd ze op 21 mei 1878 in de Brugse bevolkingsregisters ingeschreven. Ze was toen gouvernante van beroep en woonde in de Oude Zak nr. 24, in de woning van kunstschilder Henri De Cock. Nog datzelfde jaar, op 22 november, verliet ze Brugge en verhuisde ze naar Elsene.

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brief van Bertha Wachowsky
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.