August Hoflack

Staden 03.11.1852 - Oostvleteren 13.10.1921

August Hoflack, zoon van Karolus Hoflack, landbouwer, en Rosalia Dumolin, werd op 23 december 1882 tot priester gewijd te Brugge. Hij werd coadjutor in Veldegem (5.01.1883) en in Schorre (10.01.1884). Op 26 februari 1884 startte hij als onderpastoor te Bavikhove. Later werd hij kapelaan te Kortrijk (27.05.1885). Op 10 maart 1891 vertrok hij als missionaris naar de Belgische kolonisten in Argentinië. Aanvankelijk was hij werkzaam te Balvanera en Santa Clara, twee kolonies gelegen in de vruchtbare provincie Entre Rios (Parana). De situatie in Balvanera werd echter onhoudbaar voor de immigranten. Velen raakten op de dool en zagen zich verplicht hun toevlucht te zoeken in grote steden. Ook Hoflack diende Balvanera te verlaten. Zijn parochie werd Villa Elisa, een nieuw opgerichte nederzetting eveneens in Entre Rios. In 1912 werd hij directeur van de zusters van het Goddelijk Woord te Parana. Vanuit Argentinië stuurde Hoflack geregeld brieven naar Gezelle met berichten uit de nieuwe kolonies. Ze wisselden ook boeken uit, waardoor een aantal Argentijnse werken in de bibliotheek van Gezelle terecht kwamen. In november 1920 keerde Hoflack terug naar België en verbleef hij in Oostvleteren.
GGA6854 1r Brief van Hoflack uit Villa Elisa Argentinië

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.