Arsène Dehulster

Roeselare 13.02.1847 - Kortrijk 01.11.1917

Arsenius Dehulster, zoon van Zacheus Dehulster, handelaar, en Julia Vandemaele, werd leraar aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge (15.09.1870). Op 17.12.1870 ontving hij zijn priesterwijding te Brugge. Vervolgens werd hij leraar aan het college van Kortrijk (12.04.1872). Hij werd benoemd tot principaal van het college van Nieuwpoort op 12.06.1879. Hij was er eveneens secretaris van de lokale afdeling van het Davidsfonds. Hij keerde terug naar Kortrijk waar hij op 11.06.1886 principaal van het college werd. Hij werd pastoor te Wevelgem op 30.08.1893.
Voor zijn inhuldiging op 13 september als pastoor te Wevelgem schreef Gezelle 16 rijmende opschriften (Welgekomen, zeer eerweerde) die de straten en de huizen bij de inhuldiging versierden. De opschriften werden ook gepubliceerd in de Gazette van Kortrijk (21.09.1893) onder de titel Naklanken der Feeste van Wevelghem.
Later werd Dehulster pastoor-deken te Poperinge (08.05.1901) en te Kortrijk, Sint-Maartenskerk (19.02.1909), waar hij schielijk in zijn kerk overleed.

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Arsène Dehulster
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.