Alfons Janssens

Sint-Niklaas 16.10.1841 - Luzern 01.09.1906

Alfons Janssens studeerde aan het Sint-Jozefscollege van Sint-Niklaas. In 1868 was hij sergeant bij de pauselijke zoeaven. Hij huwde in 1872 en nam samen met zijn broer de leiding van de familiale textielfabriek. Hij was de medestichter van de Gilde van Ambachten en Neringen Sint-Niklaas. Vanaf 1885 was betrokken bij het Davidsfonds als voorzitter en in het hoofdbestuur. Hij was ook een dichter en auteur en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Hij was bevriend met Guido Gezelle met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij leverde bijdragen aan De Vlaamsche Wacht, Rond den Heerd, Loquela, Het Belfort en Vlaamsche Zanten. Als Katholiek politicus was hij gemeenteraadslid van Sint-Niklaas (1885-1904 ) en lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers in het arrondissement Sint-Niklaas (1892-1900).
GGA 7619r
GGA 6180 02r
“Myne vrienden schynen te vreezen, en ik versta die vrees, dat myne persoonlyke en huiselyke gedichten niet goed en zullen begrepen worden en dat een zekere schyn van zelfliefde en eigenwaan den lezer zou tegensteken Van mynen kant gevoel ik wel dat myn vaderdichtjes altyd myne liefste en dus ook myne beste zullen blyven. Daarby is er misschien goed mede te doen. Al te lang heeft de dichtkunst gediend om valsche onvruchtbare liefde te bezingen, zonder doel noch zegening. Daar waar de roman, het vryersgerym misschendt daar begint eene andere schoonheid die te weinig bezongen is, veel deugdelyker en meer waar omdat zy het goddelyke plan niet en krenkt.”
Alfons Janssens aan Guido Gezelle - 12.12.1886
Huis Janssens Sint Niklaas Kamer uit het landhuis van Alfons Janssens te Sint-Niklaas
“Kom dan hier wat wonen by ons Wy zullen U onze schoonste kamer geven, en uwen vollen vrydom. zoodat gy zult mogen bidden, wandelen dichten zooveel het u lust. Dat waar een leven!”
Alfons Janssens aan Guido Gezelle - 19.03.1888

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Alfons Janssens
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.